Android: Cùng nhau. Không giống nhau.

Android

Android là hệ điều hành dành cho máy tính bảng hỗ trợ màn hình cảm ứng và điện thoại thông minh dựa trên hệ điều hành Linux. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến Android.