Điện thoại di động có lượng vi khuẩn nhiều hơn 18 lần so với tay cầm trong nhà vệ sinh.

di động

Di động thường đề cập đến Điện thoại di động, một thiết bị liên lạc di động. Ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến Điện thoại di động.