Hãy cứ đói, hãy cứ ngu ngốc - Steve Jobs

Áo tơi đi mưa