Tất cả các hệ điều hành đều tệ, nhưng Linux chỉ kém hơn - Linus Torvalds

Linux

Linux là hệ điều hành máy tính được lắp ráp theo mô hình phát triển và phân phối phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến Linux.