Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh ra nó.

Máy tính

Máy tính là một máy lập trình được thiết kế để tự động thực hiện một chuỗi các phép toán số học hoặc logic. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến Máy tính.