Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh ra nó.

xanh luôn