Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej wymyślenie.

Komputer

Komputer to programowalna maszyna zaprojektowana do automatycznego wykonywania sekwencji operacji arytmetycznych lub logicznych. Tutaj omówimy samouczki na kilka tematów związanych z komputerem.