Най-добрият начин да предскажете бъдещето е да го измислите.

компютър

Компютърът е програмируема машина, предназначена да извършва автоматично поредица от аритметични или логически операции. Тук ще разгледаме уроци по няколко теми, свързани с компютъра.