IPhone X của Apple là sự khởi đầu của một cái gì đó mới - Mashable

iPhone

IPhone là một dòng điện thoại thông minh hỗ trợ Internet và đa phương tiện được tiếp thị bởi Apple Inc. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến iPhone.