Microsoft açgözlülükle ilgili değildir. Bu yenilik ve adaletle ilgilidir - Bill Gates