Hindi naman sa gumagamit tayo ng teknolohiya, nabubuhay tayo sa teknolohiya.

Teknolohiya