Tratuhin ang iyong password tulad ng iyong toothbrush. Huwag hayaan ang sinuman na gumamit nito, at kumuha ng bago tuwing anim na buwan.