Није да ми користимо технологију, ми живимо технологију.

технологија