Отнасяйте се с паролата си като с четката за зъби. Не позволявайте на никой друг да го използва и вземайте нов на всеки шест месеца.