iPhone X на Apple е началото на нещо ново – Mashable

iPhone

iPhone е линия смартфони с възможност за интернет и мултимедия, предлагани на пазара от Apple Inc. Тук ще разгледаме уроци по няколко теми, свързани с iPhone.