Hãy coi mật khẩu của bạn như bàn chải đánh răng. Đừng để bất kỳ ai khác sử dụng nó và hãy lấy một cái mới cứ sau sáu tháng.