Ang teknolohiya at social media ay nagbalik ng kapangyarihan sa mga tao.

Social Media

Ang isang social network ay isang teoretikal na konstruksyon na kapaki-pakinabang sa mga agham panlipunan upang pag-aralan ang mga ugnayang panlipunan. Dito ay tatalakayin natin ang mga tutorial sa ilang mga paksang nauugnay sa social networking.