Teknik och sociala medier har fört tillbaka makten till folket.

Sociala medier

Ett socialt nätverk är en teoretisk konstruktion användbar inom samhällsvetenskapen för att studera sociala relationer. Här kommer vi att täcka handledningar om flera ämnen relaterade till sociala nätverk.