Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej wymyślenie.

Okna 10