Технологиите и социалните медии върнаха властта на хората.

Социална медия

Социалната мрежа е теоретична конструкция, полезна в социалните науки за изучаване на социалните взаимоотношения. Тук ще разгледаме уроци по няколко теми, свързани със социалните мрежи.