Hãy coi mật khẩu của bạn như bàn chải đánh răng. Đừng để bất kỳ ai khác sử dụng nó và hãy lấy một cái mới cứ sau sáu tháng.

Bảo mật

An ninh là mức độ bảo vệ khỏi nguy hiểm, thiệt hại, mất mát và tội phạm. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến bảo mật.