Tratuhin ang iyong password tulad ng iyong toothbrush. Huwag hayaan ang sinuman na gumamit nito, at kumuha ng bago tuwing anim na buwan.

Katiwasayan

Ang seguridad ay ang antas ng proteksyon laban sa panganib, pinsala, pagkawala, at krimen. Dito tatalakayin natin ang mga tutorial sa ilang paksang nauugnay sa seguridad.