Не че използваме технологии, ние живеем технологии.