Отнасяйте се с паролата си като с четката за зъби. Не позволявайте на никой друг да го използва и вземайте нов на всеки шест месеца.

Сигурност

Сигурността е степента на защита срещу опасност, повреда, загуба и престъпление. Тук ще разгледаме уроци по няколко теми, свързани със сигурността.