Ang pagtulong sa iba ay ang paraan ng pagtulong natin sa ating sarili.