Điện thoại di động có lượng vi khuẩn nhiều hơn 18 lần so với tay cầm trong nhà vệ sinh.