Giúp đỡ người khác là cách chúng ta giúp đỡ chính mình.