Ang teknolohiya at social media ay nagbalik ng kapangyarihan sa mga tao.