Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej wymyślenie.

Wirusy komputerowe